Advokat til entreprise (byggeri)

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris på en advokat pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med din opgave

Beregn prisen her

Når du bygger nyt, bygger til eller bygger om, kan du i mange tilfælde få brug for hjælp til projektet af en advokat.

En advokat kan både hjælpe dig i den planlæggende fase, og hvis der opstår uenigheder under byggeriet eller efter byggeriet står færdigt.

Aftaledokumenter - kontrakter og skriftlige aftaler

Når du står overfor et større byggeprojekt, er det meget vigtigt at få alle aftaler ned på skrift - ellers risikerer du nemlig misforståelser, forsinkelser og økonomiske tab.

En advokat kan hjælpe dig med at udarbejde gode, vandtætte aftaledokumenter, eksempelvis en entreprisekontrakt, kontrakter med underleverandører og lignende.

Advokaten kan også rådgive dig om den bedste entrepriseform og det bedste aftalesæt til formålet.

Ved byggeprojekter vælger man typisk at basere entreprisekontrakten på et standardiseret aftalesæt, eksempelvis AB 92. Aftalesættet opridser alle reglerne, som skal gælde under byggeriet, eksempelvis hvordan byggeriet skal afleveres, hvad man gør i tilfælde af fejl og mangler, ansvarsforhold o.l.

Entrepriseformen afgør også ansvarsdelingen mellem dig og din entreprenør. Vælger man totalentreprise, så udfører entreprenøren alle dele af byggeprojektet (også planlægningen og indhentningen af tilladelser og godkendelser), mens du ved hovedentreprise selv står for de indledende aktiviteter og planlægningsfasen, og entreprenøren står for selve byggefasen. Vælger du fagentreprise, står du selv for al planlægning og byggestyring, og entreprenøren udfører kun den praktiske del af byggeriet.

En god entreprisekontrakt er den bedste måde at sikre sig en smertefri byggeproces, et godt samarbejde og et tilfredsstillende resultat.

Tvister

Der opstår forholdsvis ofte uenigheder eller misforståelser ifm. et byggeri, men de fleste kan dog løses uden besvær ved god kommunikation mellem bygherre og entreprenør.

Når man ikke kan komme til enighed selv, så har man dog ofte brug for hjælp fra en advokat. Et eksempel kunne være, hvis bygherren får leveret et utilfredsstillende resultat, og entreprenøren ikke vil udbedre fejlene eller manglerne. Et andet eksempel kunne være, hvis det tager urimeligt lang tid at gennemføre byggeriet, eller hvis den endelig pris bliver markant højere end aftalt.

I sådanne tilfælde kan en advokat fungere som rådgiver og mægler, stå for kommunikationen med entreprenøren eller repræsentere dig under en retssag.

← Tilbage til oversigten

advokat.prisberegning.dk