Advokat til entrepriseret

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris på en advokat pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med din opgave

Beregn prisen her

En entrepriseaftale er en aftale mellem en entreprenør eller håndværker og en bygherre (den der betaler for projektet) om udførelsen af et byggeri eller et anlæg.

Entrepriser omfatter eksempelvis byggeri af enfamilieshuse, etageejendomme, fritidsboliger, erhvervsejendomme, institutioner o.l.

Nybyggeri eller større renoveringsopgaver er altid omfattende - man har eksempelvis oftest brug for at samarbejde med flere forskellige faggrupper og leverandører, koordinere opgaver og tidsplaner og søge tilladelser og godkendelser. Derfor er det vigtigt, at alle aftaler er noteret klart og korrekt i skriftlige aftaler - ellers risikerer man at ende i dyre og langvarige tvister under eller efter byggeriet. Dette kan en advokat hjælpe dig med.

Aftaledokumenter og entreprisekontrakter

Når det kommer til entreprisekontrakter, kan advokaten hjælpe dig på flere måder:

Advokaten kan rådgive dig om dine muligheder og hjælpe dig med at udvælge den rette entrepriseform og det rette aftalesæt til formålet. Advokaten kan også hjælpe dig med at klargøre, hvilken betalingsform der skal anvendes, og hvad der skal ske i tilfælde af forsinkelser i byggeriet.

Når du skal vælge entrepriseform, har du overordnet set tre muligheder at vælge imellem: totalentreprise, hovedentreprise og fagentreprise. Totalentreprise betyder, at entreprenøren tager sig af alle dele af projektet, inkl. tilladelser, godkendelser og al planlægning. Vælger du hovedentreprise, står du dog selv for al forberedelsen og for at indhente godkendelser og byggetilladelsen mv. Vælger du fagentreprise som entrepriseform, vil entreprenøren kun stå for selve bygge- og installationsopgaverne, og du står selv for byggestyringen, projekteringen osv.

Normalt vælger man et standardiseret aftalesæt til byggeriet, eksempelvis AB 92. Men hvert projekt er forskelligt og har forskellige behov, så der findes også alternativer. Aftalesættene opridser en række regler for byggeriet, ansvarsforhold og løsninger på eventuelle problemstillinger.

Advokaten kan rådgive dig om de bedste løsninger og udforme en entreprisekontrakt, der er klar, korrekt og som imødekommer dit særlige projekt og dets problemstillinger.

Tvister

Tvister opstår forholdsvis ofte ifm. entrepriser - nogle er små og kan løses hurtigt og nemt uden hjælp fra advokater, mens andre ikke kan løses i mindelighed og kræver mere omfattende midler.

Når der opstår en tvist mellem entreprenør og bygherre, vil en advokat kunne bistå som mægler, forhandle og kommunikere på den ene parts vegne og fungere som repræsentant for parten under en retssag - udover rollen som juridisk rådgiver.

Tvister kan opstå som følge af forsinkelser, uenigheder, økonomisk uansvarlighed, skader på inventar, ringe kvalitet af det udførte, misforståelser og ændringer i prissætningen. Uanset om man er entreprenør eller bygherre, kan det være en hjælp at have en advokat i sit ringhjørne, der kan hjælpe med at få løst eller afgjort konflikten.

← Tilbage til oversigten

advokat.prisberegning.dk