Advokatbistand - priser

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris på en advokat pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med din opgave

Beregn prisen her

En advokat er først og fremmest en juridisk rådgiver. En advokat er din repræsentant og vejleder, som kan kortlægge dine handlemuligheder inden for lovens rammer eller hjælpe dig med at finde frem til den rette strategi til at håndtere juridiske problemstillinger.

Hvad advokatbistand koster, afhænger af opgavens omfang og kompleksitet.

Med vores online prisberegner kan du hurtig og nemt beregne en pris på din advokatbistand - bare indtast din opgave i beregneren sammen med dine mailadresse, så får du din pris på advokatbistand pr. mail med de samme.

Du kan finde en vejledning til vores prisberegner her

Hvad kan advokater bistå med?

  • Familie- og privatsager - eks. skilsmissesager, arvesager, udlejningstvister, testamenter, gæld og personlig konkurs. Advokaten kan vejlede dig ift. lovgivningen og kan hjælpe dig med at skabe overblik. Advokaten kan også bistå ved at repræsentere dig ifm. konflikter og tvister.
  • Erhvervssager - eks. ansættelser, kontrakter, køb af erhvervsejendomme, investeringer mv. En advokat kan hjælpe dig med at sikre din virksomhed mod juridiske problemer som kan opstå i fremtiden, og advokaten kan også hjælpe dig med at løse eksisterende konflikter og juridiske problemstillinger.
  • Boligkøb og entreprise - advokaten kan rådgive dig ifm. boligkøb og entreprise og hjælpe dig med at udarbejde aftaledokumenter, skøder, rapporter mv. Advokaten kan også hjælpe dig med at løse konflikter eller repræsentere dig under tvister.

En advokat kan naturligvis også rådgive dig om andre problemstillinger, der har med lovgivning og jura at gøre, eksempelvis private søgsmål, strafferet, skattelovgivning osv.

Du kan læse mere om advokatopgaverne i beregneren her

Få et gratis møde med en advokat

Har du brug for at finde god advokatbistand på en nem og enkel måde, så kan du med fordel benytte dig af vores gratis service.

Når du beregner en pris på advokatbistand med vores prisberegner, så har du samtidig muligheden for at vælge, om du - udover din vejledende pris - også gerne vil have have et gratis møde med en advokat.

Vi samarbejder med advokater og advokatfirmaer over hele landet, og vi kan derfor formidle kontakt til en advokat i dit eget område, der har tid og mulighed for at høre om din problemstilling.

Du kan læse mere om dit gratis møde her

advokat.prisberegning.dk