Advokathjælp til gæld og konkurs

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris på en advokat pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med din opgave

Beregn prisen her

Alle firmaer - uanset størrelse of selskabsform - kan komme til at stå i en situation, hvor regningerne, der skal betales, overstiger det beløb, som firmaet tjener ind.

Når kreditorerne står i kø, og man ikke kan se løsningen på de økonomiske problemer, er der oftest hjælp at hente hos en advokat. Advokaten kan rådgive dig om dine muligheder indenfor lovens rammer og hjælpe dig med at finde en løsning på din virksomheds økonomiske udfordringer.

Økonomisk overblik

Det bedste og første skridt på vejen til at få løst de økonomiske problemer er at skabe sig overblik over økonomien i dine virksomhed. Dette kan en advokat hjælpe dig med.

Advokaten vil gennemgå dine regnskaber, dine aktiver og dine udeståender. Herefter kan advokaten rådgive dig om din økonomiske situation, og om hvordan du bedst bliver solvent igen.

Advokaten laver også en skriftlig beretning om din økonomiske tilstand, som du kan bruge, når du skal forklare din situation til kreditorer med henblik på at finde en løsning.

Rekonstruktion

Har man ønsket om at vende den økonomiske situation og redde virksomheden, kan man indsende en begæring om rekonstruktion til skifteretten.

En rekonstruktion går ud på, at en rekonstruktør (udpeget af skifteretten) tager styringen over den økonomiske situation og arbejder for at få løst virksomhedens økonomiske problemer på den bedste måde. Formålet er enten at skabe solvens (situation hvor virksomheden kan leve op til dens økonomiske forpligtelser) eller at skabe en passende afvikling af virksomhedens aktiver (eks. ved salg af inventar, fast ejendom o.l.)

En rekonstruktion tager ofte lang tid og kræver et godt samarbejde mellem rekonstruktør, skyldneren og kreditorer. At få godkendt en rekonstruktion kræver desuden, at alle de formelle krav til begæringen er opfyldt - ellers kan rekonstruktionen ikke godkendes og gennemføres.

Advokaten kan rådgive dig om, hvorvidt du er en kandidat til rekonstruktion, samt hjælpe dig med at udforme begæringen til skifteretten.

Konkurs

Når alle andre muligheder er afprøvet og udtømt, kan man overveje at indsende en konkursbegæring.

Konkurs er en endelig løsning og betyder ikke, at al gæld slettes. Formålet med en konkurs er at opgøre den konkursramtes aktiver og fordele dem mellem kreditorerne. Er konkursboet ikke stort nok til at dække al gæld, så har kreditorerne stadig krav på at få deres penge tilbage efter konkursen. Hvis firmaet er et selvejende selskab vil dette nok aldrig ske, men hæfter ejeren personligt, vil gælden følge skyldneren, med mindre der ansøges om og bevilges gældssanering.

En konkursbegæring skal indleveres i skriftlig form hos skifteretten, som senest 3 dage senere indkalder skyldner og kreditorer til at møde op i skifteretten. Til mødet afgøres det, om skyldner kan erklæres konkurs.

Det er ikke kun skyldneren selv, der kan indsende en konkursbegæring - det kan kreditor også.

Advokaten kan hjælpe dig med juridisk rådgivning før konkursbegæringen og hjælpe dig igennem hele konkursprocessen. Advokaten fungerer bl.a. som din repræsentant, der arbejder for at sikre dig det bedste resultat af konkursen.

← Tilbage til oversigten

advokat.prisberegning.dk