Advokathjælp til skilsmisse

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris på en advokat pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med din opgave

Beregn prisen her

Advokaten kan ifm. en skilsmisse hjælpe med det rent praktiske og sørge for, at alle formalia er i orden, og at alle aftaler findes på skrift. Men advokaten kan også fungere som mægler, forhandler eller repræsentant ifm. en retssag.

Enighed eller uenighed

Når der er enighed om bodelingen og børnene parterne imellem, er advokatens opgave at sørge for formalia. Selve skilsmissen er i mange tilfælde en enkel sag at få gennemført. Men det kan være en meget god idé at få aftalerne ned på skrift, særligt hvis man har mange eller store værdier i familien. På den måde undgår man, at der opstår tvister senere hen.

Når der er enighed om bodelingen eller børnene, består advokatens rolle oftest i enten at mægle mellem de to parter eller at repræsentere den ene part til forhandlinger eller evt. i en retssag.

Bodeling

Bodelingen er opdelingen af alle ægteskabets værdier og aktiver mellem de to parter. Aktiver kan være fast ejendom som boligen eller sommerhuset, opsparinger, aktier, værdigenstande o.l.

Bodelingen kan udføres af parterne selv, men hvis der er uenighed, kan den forestås af en advokat eller gennemføres efter en forhandling mellem parterne og disses advokater. I sidste ende, hvis der ikke kan opnås enighed på anden måde, kan boets deling afgøres gennem en retssag.

Forældremyndighed

Forældremyndigheden og fordelingen af børnenes tid hos den ene og den anden forælder kan de fleste godt komme til enighed om. Men kan man ikke opnå enighed, kan det være nødvendigt med forhandlinger eller i sidste ende en retssag.

← Tilbage til oversigten

advokat.prisberegning.dk