Free cookie consent management tool by TermsFeed Advokatrådgivning | Ansættelser og ansættelseskontrakter mv. - Priser

Advokatrådgivning - ansættelser og ansættelseskontrakter mv.

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris på en advokat pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med din opgave

Beregn prisen her

Som arbejdsgiver er det vigtigt at have overblik over alle arbejdsretlige regler. Det er nemlig vigtigt at følge disse ifm. ansættelser, ansættelseskontrakter og afskedigelser - ellers risikerer man at skulle stå til ansvar og betale erstatning til medarbejderen.

Lovgivningen sigter efter at sikre både arbejdsgiver og ansat - en advokat kan hjælpe dig med at få overblik over de aspekter af lovgivningen, der vedrører dig, og hjælpe dig, når der opstå uenigheder og tvister.

Ansættelseskontrakter

En ansættelseskontrakt skal udformes, så den overholder alle lovmæssige krav og normer. Jo mere udførlig en kontrakt er, jo bedre er både arbejdsgiver og arbejdstager nemlig sikret i tilfælde af uenigheder i fremtiden.

En ansættelseskontrakt skal opridse forholdene ang. løn, ferie, barsel, overenskomster/ansættelse under funktionærloven, fortrolighedspligt og lignende. Ansætter man en ny direktør, så vælger mange også at tilføje konkurrence- og kundeklausuler, der sikrer virksomheden i tilfælde af direktørens opsigelse.

En advokat kan rådgive dig som arbejdstager, før ansættelseskontrakten underskrives. Advokaten kan også udforme ansættelseskontrakter på vegne af arbejdsgiveren og sikre, at alle aspekter i kontrakten overholder alle lovkrav og normer.

Advokathjælp ifm. tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager

Uenigheder og tvister kan opstå mellem arbejdsgiver og ansat - særligt ifm. afskedigelser.

Når nogen opsiges, skal dette varsles inden for lovens rammer, og det skal afgøres, om medarbejderen skal møde op i opsigelsesperioden, fritstilles (fritages fra at møde op) eller suspenderes (medarbejderen skal ikke møde op, men skal stå til rådighed). Der skal desuden være en gyldig begrundelse for medarbejderens opsigelse. Er forholdene omkring en opsigelse ikke retfærdige, kan der opstå en tvist.

Når medarbejderen føler sig uretfærdigt behandlet under ansættelsen, kan der også opstå tvister. Dette kunne eksempelvis være på grund af køns- eller racediskrimination, et fjendtligt psykisk arbejdsmiljø, uegnede arbejdsforhold eller unddragelse af forpligtelser som arbejdsgiver. I sådanne tilfælde vil man både som arbejdstager og arbejdsgiver få brug for hjælp fra en advokat.

En advokat kan rådgive dig om dine handlemuligheder ifm. tvisten, din position ift. lovgivningen og et muligt udfald. Advokaten kan derudover kommunikere og forhandle på dine vegne og repræsentere dig i tilfælde af en retssag.

← Tilbage til oversigten

advokat.prisberegning.dk