Forældremyndighed

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris på en advokat pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med din opgave

Beregn prisen her

Alle børn og unge under 18 år er under forældremyndighed (med mindre den unge er blevet gift før han eller hun er 18).

At have forældremyndighed er ikke en ret. Har man forældremyndighed er man forpligtet til at drage omsorg for barnet og tage beslutninger for barnet med barnets trivsel for øje. Er man ikke i stand til dette, kan man få frataget forældremyndigheden over sit barn.

De fleste sager om forældremyndighed handler om skilsmisse

Når man bliver skilt, er det langt at foretrække at man kan blive enige om, hvem der skal have forældremyndigheden over barnet. Typisk vil man have delt forældremyndighed, hvor barnet tilbringer tid hos begge forældre efter tur.

Kan man dog ikke blive enige om fordelingen, eller synes den ene eller begge parter, at den anden ikke burde have forældremyndighed overhovedet, så kan det blive nødvendigt at gå rettens gang.

Advokatens rolle i en forældremyndighedssag

Advokaten træder til, når det ikke har været muligt at mægle mellem parterne eller komme frem til en løsning. Når en forældremyndighedssag skal for retten, har man nemlig brug for en advokat i sit ringhjørne.

Advokaten er først og fremmest din repræsentant, der har til opgave at sikre, at du bliver hørt, og at der tages stilling til din side af sagen. Advokaten vil forberede sagen og argumentere for din side under retssagen. Derudover vil advokaten med sin erfaring og viden kunne vejlede dig om, hvilke forventninger du bør stille dig, og hvad sagens udfald realistisk set kan blive.

← Tilbage til oversigten

advokat.prisberegning.dk