Testamente, børnetestamente og særeje

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris på en advokat pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med din opgave

Beregn prisen her

En advokat kan hjælpe dig med at sikre dine efterkommere i tilfælde af, at du afgår ved døden. Testamenter er særligt en god idé, hvis du har en stor formue eller en kompliceret eller utraditionel familiekonstellation.

Testamente

Et testamente er et juridisk bindende dokument, der opridser, hvordan din formue og dine ejendele skal fordeles efter din død.

Et testamente kan være en god idé, hvis du vil sikre dig en anden fordeling af arven end den, der står i arveloven. Dette kunne være, hvis du vil sikre din ægtefælle yderligere, eller hvis du vil sikre en samlever, som du ikke er gift med.

En advokat kan hjælpe dig med at sikre, at testamentet tager højde for alle bestemmelserne i arveloven, samt at det er udfærdiget på en klar og uanfægtelig måde.

Børnetestamente

Et børnetestamente er en erklæring om, hvem du anser for at være bedst egnet til at overtage plejen og opdragelsen af dit barn i tilfælde af din død.

Et børnetestamente behøver ikke være udformet på en særlig måde, og man behøver da heller ikke en advokat til at udforme det, men vil man være helt sikker på at have tænkt på alt, så er det en god idé at overveje at få hjælp fra en advokat alligevel.

Børnetestamenter skal være underskrevet af alle parter med forældremyndighed over barnet eller børnene. Alternativt kan et børnetestamente indgå som en del af et regulært testamente.

Særeje

Særeje er en del af et testamente, der sikrer den rette fordeling og det rette ejerskab over arven. Eksempelvis kan man med et særeje sikre, at dit barn har retten over den sum, hun har arvet, og ikke skal give halvdelen til sin daværende ægtefælle i tilfælde af skilsmisse.

Man kan også sikre, at arvingens ægtefælle ikke får del i arvesummen, hvis arvingen dør. Her kan man endda bestemme, hvem arvesummen skal gå til i tilfælde af arvingens død.

← Tilbage til oversigten

advokat.prisberegning.dk